ZADANIE pn. BYĆ BLIŻEJ. Usługi społeczne świadczone przez Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz świętokrzyskich seniorów


Caritas Diecezji Kieleckiej

zaprasza osoby powyżej 60 roku życia

do  BEZPŁATNEGO  udziału w projekcie:
"BYĆ BLIŻEJ"

 

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

  • po 60 roku życia
  • zamieszkałych na terenie gmin Sędziszów, Chmielnik, Bejsce, Kazimierza Wielka
 
CELE PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia seniorów poprzez wsparcie ich samodzielności i aktywności społecznej i fizycznej.
Projekt ma na celu również pobudzenie aktywności wolontariuszy na rzecz seniorów poprzez zapewnienie udziału wolontariuszy w jego realizacji.

Ponadto projekt ma na celu także wywarcie pozytywnego wpływu na wykształcenie postaw integrujących międzypokoleniowo a także nawiązanie kontaktów społecznych pomiędzy samymi seniorami.

 

OFERUJEMY WSPARCIE:

DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH POMOCY W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU

1)    Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę  w domu Beneficjenta

 

DLA OSÓB AKTYWNYCH, SAMODZIELNYCH, SPRAWNYCH RUCHOWO zajęcia:

1)  kulturalno – uspołeczniające (kino, teatr, muzeum itp.)  - 2 jednodniowe wyjazdy

2)  sportowo-rekreacyjne – w ilości 10 godz/miesiąc prowadzone przez Animatora.
     Oferujemy ćwiczenia z nordic walking (spacer z kijkami), aerobik, ogniska, poczęstunek itp.

 

 

 

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

   Rekrutacja oraz realizacja projektu odbywać się będzie w 3 placówkach:

 

Dla mieszkańców gminy Sędziszów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie,

ul. Kwiatowa 1, 28-340 Sędziszów tel. 41 381 27 41

 

Dla mieszkańców gminy Chmielnik

Świetlica Środowiskowa w Chmielniku, pl. Kościelny 7

 

Dla mieszkańców gminy Bejsce i Kazimierza Wielka

Dom Opieki w Morawianach, Morawiany 2, 28-512 Bejsce,
tel. 41 351 10 23

 

Biuro projektu:

Caritas Diecezji Kieleckiej  Plac Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce, tel. kontaktowy 41 334 90 13

 

Projekt realizowany w okresie 01.03.208 – 31.12.2018


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020

Free business joomla templates