Projekt pn:  ”WYJDŹ Z CIENIA” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą
„Oparcie społeczne  dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA

osoby z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie, osoby upośledzone umysłowo,
osoby cierpiące na depresję, schizofernię paranoidalną, zespoły urojeniowe i inne zaburzenia psychiczne
oraz rodziny lub opiekunów prawnych, wolontariuszy - osoby zainteresowane wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego
(zwiększającego świadomość rodzin na temat opieki i odbioru osób chorych psychicznie)

zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatów:

M. Kielce, kieleckiego, jędrzejowskiego i staszowskiego do

BEZPŁANTEGO
udziału w projekcie:


 


„WYJDŹ Z CIENIA”

 


realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej grupy 45 osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.


Proponowane działania projektowe:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • terapia zajęciowa,
  • hortiteapia,
  • zajęcia (terapia sensoryczna) na ekologicznej ścieżce sensorycznej.


ORGANIZUJEMY pod opieką Animatorów grupy/Terapeutów zajęciowych wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne do ogrodów botanicznych, kina, teatru czy na basen oraz udział
w organizowanych festynach integracyjnych.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KIELCACH
Kielce, ul. Urzędnicza 16 a (powiat kielecki grodzki, kielecki ziemski)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE
ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów (powiat jędrzejowski)

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W RUDKACH
Rudki 89 (powiat staszowski)

 

 

  PROJEKT TRWA DO KOŃCA 2017 r.


„Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej 
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2017 r.”

Free business joomla templates