Program "Senior - WIGOR"

 

W grudnia 2015 r. swoją działalność rozpocznie Dzienny Dom Wsparcia „Senior - WIGOR”, który mieścić się będzie w budynku Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach, przy ul. Kolejowej 4.

Dom będzie posiadał między innymi w pełni wyposażoną kuchnię, salę do ćwiczeń z urządzeniami do terapii ruchowej, salon z kompletem wypoczynkowym, telewizorem oraz czytelnię z kącikiem komputerowym, pokój do odpoczynku z leżankami i pokoje do terapii zajęciowej. Z usług świadczonych przez Dzienny Dom Wsparcia będzie mogło korzystać 30 osób.

Uczestnikom placówki będą oferowane między innymi:
- 8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku,
- usługi socjalne,
- terapie zajęciowe z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów,
- imprezy integracyjne,
- zajęcia z aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjnej
- zajęcia edukacyjne
- pomoc wykwalifikowanych pracowników.

Placówka powstanie w ramach współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Proszowicach, a zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020.

 


 

Data publikacji: 10 sierpnia 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/6/2015
CPV:

45000000-7 -  Roboty budowlane
45330000-9 -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 -  roboty instalacyjne elektryczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, KRS 198087 działająca przy pomocy Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4  zaprasza do składania ofert w trybie przetargu, na „roboty budowlane i montażowe w zakresie remontu i  wyposażenia budynku Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku, adaptacje pomieszczeń oraz prace montażowe, roboty instalacyjno- elektryczne, roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu należności w ZUS i US.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Klauzula antykorupcyjna
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Przedmiar robót

LINKI DO ZAŁĄCZNIKÓW NIEAKTYWNE.  

Procedura trwała od 10.08.2015 do 24.08.2015 do godz. 10.00. Zakończona 24.08.2015 roku g. 10.00.


 

Poświęcenie Domu Senior - Wigor

 

 

Free business joomla templates