Projekt "Życie z demencją". Wsparcie rodzin osób, chorych na chorobę typu Alzheimera."ŻYCIE Z DEMENCJĄ"
Wsparcie rodzin osób, chorych na chorobę typu Alzheimera

 

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: 

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas, ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.
 

  KONTAKT: tel. 784 531 928

 

ODBIORCY PROJEKTU:

Odbiorcami bedą opiekunowie i kandydaci na opiekunów (opieka sąsiedzka) z terenu powiatów:
KIELECKIEGO, KONECKIEGO, WŁOSZCZOWSKIEGO, JĘDRZEJOWSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO, BUSKIEGO, OPATOWSKIEGO.


 

CELE PROJEKTU:

 • Wsparcie rodzin żyjących z osobami chorymi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacją długotrwałej opieki domowej i sąsiedzkiej
 • Integracja środowiska rodzin i ich najbliższego otoczenia
 • Wzrost wiedzy na temat opieki i problemów z tym związanych
   

 

W RAMACH PROJEKTU JEST PLANOWANE:

 • 5 spotkań grupowych - edukacyjnych
 • indywidualne spotkania ze specjalistą / konsultantem
 • 3 wyjazdy integracyjne
 • konferencja regionalna
   

Planowana tematyka spotkań, opracowana na postawie doświadczenia pracowników ŚDS, zajmujących się opieką  nad osobami z demencją oraz informacji od opiekunów z rodzin osób z chorobą Alzheimera obejmuje następujące zagadnienia:

 • Różne formy komunikacji z chorym.
 • Czym jest grupa wsparcia i jakie są jej cele.
 • Choroba Alzheimera i otępienie - przyczyny, objawy, przebieg.
 • Problemy seniora chorego (wzrok, słuch, utrzymanie czystości ciała, kontrolowanie czynności pęcherz moczowego itd.).
 • Zaburzenia otępienne jak sobie z nim radzić.
 • Bezpieczeństwo chorego w domu / mieszkaniu / przystosowanie mieszkania.
 • Aktywność chorego, przeciwdziałanie upadkom.
 • Zdrowe odżywianie i farmakoterapia.
 • Pomoc instytucjonalna MOPR, GOPS, pomoc finansowa, pomoc PFRON, ośrodki dziennego wsparcia, DPS.
 • Terapia zajęciowa (co robić z seniorem z demencją w soboty i niedziele).
 • Opiekun i jego problemy.
 • Sztuka relaksacji dla opiekunów.
 • Stres w życiu opiekuna, jego konsekwencje, sposoby radzenia sobie z nim.
 • Ubezwłasnowolnienie.

 

 

REALIZACJA ZADANIA:  

17.06.2019 r. - 31.10.2019 r.

 

 

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 


PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2019
 

Free business joomla templates