"ŻYJĘ AKTYWNIE" 

PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie 2 powiatów woj. świętokrzyskiego – jędrzejowskiego i kazimierskiego, do BEZPŁANTEGO udziału w projekcie „ŻYJĘ AKTYWNIE” realizowanego w okresie od 01.07.2018 r. do 30.10.2018 r. w ramach umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej grupy osób niepełnosprawnych z różnymi typami niepełnosprawności poprzez prowadzenie działań o charakterze rehabilitacyjnym, służącym nabywaniu, rozwijaniu  i podtrzymywaniu umiejętności koniecznych do samodzielnego funkcjonowania tych osób.

Proponowane działania projektowe:

  • zajęcia terapeutyczne,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • wyjścia edukacyjno-uspołeczniające.

 

ORGANIZUJEMY

Pod opieką Animatorów grupy: wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, na basen oraz spotkania integracyjne (zabawy taneczne, ruchowe, ogniska), wspólne zabawy  i konkursy.
 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE
Sędziszów, ul. Kwiatowa 1 (powiat jędrzejowski), tel. 41 381 27 41

DOM OPIEKI W MORAWIANACH
Morawiany 2, 28-512 Bejsce (powiat kazimierski), tel. 41 351 10 23

 


Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2018 r.

Free business joomla templates