Projekt pn:  „LEPSZE JUTRO” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim


 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

realizuje od maja 2018 w Punkcie Pomocy Doraźnej  projekt:

„LEPSZE JUTRO”

w ramach umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie do końca XII.2018 r. odpowiedniego wsparcia rzeczowego oraz doradczego dla 130 osób wykluczonych społecznie zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc udzielaną przez Punkt Pomocy Doraźnej Caritas (PPD).


PROPONOWANE DZIAŁANIA:

Beneficjenci będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci pomocy rzeczowej np. zakupie drobnego sprzętu AGD, wyposażenia domu, czy bonów rzeczowych, drobnych zakupów budowlanych (w przypadku osób poszkodowanych przez nagłe zdarzenia losowe jak np. pożar domu), jak również poprzez przekazanie środków czystości, higieny osobistej czy środków opatrunkowych i leków.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również ze wsparcia doradczego – poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz wsparcia Asystenta osoby wykluczonej.

 

 

 

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE


„PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2018 R.”

Free business joomla templates