Projekt pn:  ”AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE” realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pod nazwą „Oparcie społeczne  dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.


 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie, osoby upośledzone umysłowo, osoby cierpiące na depresję, schizofrenię paranoidalną, zespoły urojeniowe i inne zaburzenia psychiczne oraz rodziny lub opiekunów prawnych, wolontariuszy - osoby zainteresowane wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego (zwiększającego  świadomość  rodzin na temat opieki i odbioru osób chorych psychicznie) zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatów: M. Kielce, kieleckiego, jędrzejowskiego i staszowskiego do

BEZPŁANTEGO

udziału w projekcie:
 

„AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE”


realizowanego w okresie od 18.04.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności życiowej i społecznej grupy 45 osób
z zaburzeniami psychicznymi ora 15 członków ich rodzin poprzez realizację programu kompleksowego wsparcia społecznego.

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • Terapia zajęciowa, hortiteapia, zajęcia (terapia sensoryczna) na ekologicznej ścieżce sensorycznej.

 

ORGANIZUJEMY:

pod opieką Animatorów grupy/Terapeutów zajęciowych wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne do ogrodów botanicznych, kina, teatru czy na basen oraz udział
w organizowanych piknikach i festynach integracyjnych.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KIELCACH
Kielce, ul. Urzędnicza 16 a (powiat kielecki grodzki, kielecki ziemski)

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SĘDZISZOWIE
ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów (powiat jędrzejowski)

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W RUDKACH
Rudki 89 (powiat staszowski)

 

PROJEKT TRWA DO KOŃCA 2018 r.

 

 

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE


„Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej 
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018 r.”

Free business joomla templates