Projekt "Żyć z demencją. Wsparcie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera." realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej
został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa ŚwiętokrzyskiegoŻyć z demencją.
Wsparcie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

 

ODBIORCAMI PROJEKTU są opiekunowie osób z demencją, głównie z chorobą Alzheimera, opiekunowie podopiecznych ośrodków pomocy dla osób z demencją, chorobą Alzheimera, opiekunowie np. z agencji opiekuńczych (w Kielcach jest 17 takich instytucji) i wszyscy zainteresowani. Uczestnictwo w projekcie jest przewidziane dla grupy minimum 50 opiekunów.

    REALIZACJA ZADANIA    1.05.2018 r. - 31.10.2018 r.

CELE PROJEKTU:

- podniesienie wiedzy i umiejętności i wiary we własne siły grupy min. 50 opiekunów osób z demencją, głównie z chorobą Alzheimera w zakresie realizowania codziennej opieki nad chorymi;

- poprawa jakości funkcjonowania (pod względem psychologicznym, zawodowym, społecznym, itp.) grupy min. 50 opiekunów w sytuacji realizowania długotrwałej opieki nad chorymi z demencją;

- integracja środowiska opiekunów osób z demencją poprzez umożliwienie nawiązywania i podtrzymywania wzajemnych kontaktów.

 

MIEJSCE REALIZACJI: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas, ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce.

 

 

Planowana tematyka spotkań, opracowana na postawie doświadczenia pracowników ŚDS, zajmujących się opieką  nad osobami z demencją oraz informacji od opiekunów z rodzin osób z chorobą Alzheimera obejmuje następujące zagadnienia:

a)   Choroba Alzheimera i otępienie - przyczyny, objawy, przebieg.

b)   Problemy seniora chorego (wzrok, słuch, utrzymanie czystości ciała, kontrolowanie czynności pęcherz moczowego itd.)

c)   Czym jest grupa wsparcia i jakie są jej cele.

d)   Różne formy komunikacji z chorym

e)   Bezpieczeństwo chorego w domu/mieszkaniu/ przystosowanie mieszkania

f)    Aktywność chorego, przeciwdziałanie upadkom.

g)   Zdrowe odżywianie i farmakoterapia

h)   Zaburzenia otępienne jak sobie z nim radzić

i)    Terapia zajęciowa (co robić z seniorem z demencją w soboty i niedziele)

j)    Opiekun i jego problemy

k)   Sztuka relaksacji dla opiekunów.

l)    Stres w życiu opiekuna, jego konsekwencje, sposoby radzenia sobie   z nim.

m)  Pomoc instytucjonalna MOPR, GOPS, pomoc finansowa, pomoc PFRON, ośrodki dziennego wsparcia, DPS.

n)   Ubezwłasnowolnienie.

 

W RAMACH PROJEKTU PLANOWANE JEST:

  • 6 spotkań edukacyjnych
  • indywidualne spotkania ze specjalistą / konsultantem
  • 3 wyjazdy integracyjne
  • konferencja regionalna

 

 

    KONTAKT: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas, ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce; tel. 784 531 928

 

   ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE


SFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2018
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "ŻYĆ Z DEMENCJĄ. WSPARCIE RODZIN Z OSOBAMI CHORYMI NA ALZHEIMERA"

Free business joomla templates