Kielce dn. 23 IV 2018

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OGŁASZA KONKURS

NA REALIZACJĘ USŁUG PORADNICTWA PRAWNEGO

 

NOWA PERSPEKTYWA – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: II 2018 – XII 2019

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

W ramach projektu realizowane będą działania:

  • Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa;
  • Doradztwo zawodowe;
  • Warsztaty zawodowe: cateringowo-porzadkowy, krawiecki, opieki domowej, remontowo-budowlany, stolarski.
  • Poradnictwo psychologiczne, prawne;
  • Udział w wyjazdach studyjnych i zajęciach edukacyjnych.


Planowane efekty działań projektowych:

  • Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu;
  • Nabycie umiejętności zawodowych;
  • Utworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej;
  • Podjęcie zatrudnienia zaktywizowanych zawodowo;


Projekt realizowany w ramach partnerstwa społeczno prywatnego: Caritas Kielce wraz z firmą INSTALOBUD S.C. Bzinkowscy

 

Do pobrania: KONKURS

 

Oferty należy złożyć  do dnia 8.06.2018 osobiście w CIS Caritas Kielce lub emailowo przesyłając na adres:

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Siedziba: Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, pokój nr 7

Tel: 41 344 46 72

 

Free business joomla templates