Z DEMENCJĄ NA WESOŁO

Szkolenia dla opiekunów osób starszych z chorobą Alzheimera

 

                                           

    JUŻ TERAZ  MOŻESZ POBRAĆ      

    BEZPŁATNY PORADNIK

    DLA OPIEKUNÓW OSÓB DOTKNIĘTYCH

    CHOROBĄ ALZHEIMERA

 

ODBIORCAMI PROJEKTU są opiekunowie osób z demencją, głównie z chorobą Alzheimera, opiekunowie podopiecznych ośrodków pomocy dla osób z demencją, chorobą Alzheimera, opiekunowie np. z agencji opiekuńczych (w Kielcach jest 17 takich instytucji) i wszyscy zainteresowani. Uczestnictwo w projekcie jest przewidziane dla grupy minimum 50 opiekunów.

    REALIZACJA ZADANIA    1.05.2017 - 31.10.2017

CELE PROJEKTU:

- podniesienie wiedzy i umiejętności grupy min. 50 opiekunów osób z demencją, głównie z chorobą Alzheimera w zakresie realizowania codziennej opieki nad chorymi;

- poprawa jakości funkcjonowania (pod względem psychologicznym, zawodowym, społecznym, itp.) grupy min. 50 opiekunów w sytuacji realizowania długotrwałej opieki nad chorymi z demencją;

- integracja środowiska opiekunów osób z demencją i utworzenie nieformalnej grupy wsparcia poprzez nawiązanie i podtrzymywanie wzajemnych kontaktów.

Wymienione cele będą zrealizowane  poprzez udział w 6 comiesięcznych spotkaniach o charakterze szkoleniowym, 3 spotkaniach integracyjnych, indywidualnym doradztwie psychologicznym dla opiekunów osób z demencją.

Na konieczność realizacji programu wskazują realia, z jakimi muszą zmierzyć się osoby i ich opiekunowie (szczególnie najbliższa rodzina) w obliczu diagnozy choroby Alzheimera.

 

MIEJSCE REALIZACJI: sala w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas, przy ul. Urzędniczej 16a, 25-729 Kielce (spotkania szkoleniowe i indywidualne spotkania z psychologiem).

 

 

 

W wyniku realizacji projektu ulegnie poprawie, sytuacja opiekunów osób z demencją, chorobą Alzheimera poprzez:

- poniesienie ich poczucia pewności poprzez wzrost umiejętności w zakresie opieki nad chorym;

- podniesienie wiedzy i umiejętności psychologicznych w zakresie radzenia sobie z zachowaniami chorych;

- podniesienie wiedzy i umiejętności psychologicznych w zakresie ochrony własnego zdrowia psychicznego (zapobieganie i prawidłowe reagowanie w sytuacji wystąpienia symptomów wypalenia i/lub depresji);

- nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi opiekunami (zapobieganie izolacji społecznej, będącej wynikiem ciągłej opieki nad chorym i zjawisk, jakie wiążą się z wystąpieniem choroby  - np. nietypowe, niezrozumiałe zachowania chorego);

Planowana tematyka spotkań, opracowana na postawie doświadczenia pracowników ŚDS, zajmujących się opieką  nad osobami z demencją oraz informacji od opiekunów z rodzin osób z chorobą Alzheimera obejmuje następujące zagadnienia:

a)   Czym jest grupa wsparcia i jakie są jej cele.

b)   Choroba Alzheimera i otępienie - przyczyny, objawy, przebieg.

c)    Problemy seniora chorego (wzrok, słuch, utrzymanie czystości ciała, kontrolowanie czynności pęcherz moczowego itd.)

d)   Aktywność chorego, przeciwdziałanie upadkom.

e)   Bezpieczeństwo chorego w domu/mieszkaniu/ przystosowanie mieszkania

f)    Różne formy komunikacji z chorym

g)   Zdrowe odżywianie i farmakoterapia

h)   Zaburzenia otępienne jak sobie z nim radzić

i)    Opiekun i jego problemy

j)    Stres w życiu opiekuna, jego konsekwencje, sposoby radzenia sobie   z nim.

k)    Pomoc instytucjonalna MOPR, GOPS, pomoc finansowa, pomoc PFRON, ośrodki dziennego wsparcia , DPS.

l)     Ubezwłasnowolnienie.

m)  Sztuka relaksacji dla opiekunów.

n)   Terapia zajęciowa ( co robić z seniorem z demencją w soboty i niedziele)

 

 

    


SFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2017 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "Z DEMENCJĄ NA WESOŁO"

Free business joomla templates