O PROJEKCIE

Caritas Diecezji Kieleckiej w latach 2014 - 2017 realizuje projekt termomodernizacji z instalacją solarów oraz luster elektrycznych w kilku swoich placówkach.
 

Solidne docieplenie budynków, oszczędność niemal połowy zużycia ciepła oraz zmniejszenie zużycia prądu, a tym samym emisji spalin i pyłów to najważniejsze cele programu pn. „Termomodernizacja obiektów Caritas wraz z instalacją solarną i fotowoltaiki”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, czyli tzw. Funduszu Norweskiego.

 


Głównym celem i zadaniem projektu jest docieplenie ścian i stropów oraz wymiana okien i drzwi. Ponadto przewidziano modernizację instalacji C.O i zainstalowanie w trzech placówkach solarów do podgrzewania ciepłej wody oraz w Proszowicach zostaną zainstalowane 74 lustra fotowoltaiczne, które w lecie powinny całkowicie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Generalnie rezultatem projektu będzie zaoszczędzenie niemal połowy ciepła oraz zmniejszenie zużycia prądu, co pozwoli oszczędzać środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji spalin i pyłów powstających przy spalaniu węgla.

Wartość całego projektu wynosi 2.350 tys z czego 80% zostanie pokryte w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (tzw. Fundusz Norweski) za pośrednictwem NFOŚ. Jest to już czwarty projekt tego typu realizowany przez Caritas w zakresie termomodernizacji. Pozwoli to łącznie zaoszczędzić nawet 500 ton węgla rocznie – znacząco wpływając na ochrone środowiska lokalnego.