Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

OŚRODEK POMOCY

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PRZY CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - edycja 2018


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej od stycznia 2017 realizuje Projekt współfinansowany ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym jest udzielana nieodpłatnie, przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie (pracownik pierwszego kontaktu, psycholog, adwokat, radca prawny, mediator, koordynator). Wsparciem zostaną objęte osoby pokrzywdzone m.in.: przemoc, oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, rozbój, niealimentacja inne przestępstwa jakie? np. : handel Ludźmi.

Pomagamy osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne. Osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:
    I.   Pomoc prawna w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje.
    II.  Pomoc psychologiczna.
    III. Pomoc materialna.

  1. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
  2. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
  3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w jakim lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych.
  4. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą.
  5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
  7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu  lub domu.
  8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń.
  9. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.(kolonie dla dzieci).

 

Jeśli doświadczyłeś przemocy lub innego rodzaju przestępstwa skontaktuj się z nami telefonicznie lub przyjdź do naszego Ośrodka.

ul. Urzędnicza 7b, 25 – 720 Kielce
 41 366 48 47 lub 784531622

 

DO POBRANIA:
Wniosek o udzielenie pomocy ze środków funduszu – Wypełnia Pokrzywdzony     POBIEŻ

Regulamin Ośrodka   POBIEŻ

 

LINK NA STRONY:

Free business joomla templates